Sprawdzacz linków

Użyj tej strony, aby sprawdzić, czy wiele łączy do pobierania jest nadal aktywne. Wpisz poniżej 200 adresów URL, w każdej nowej linii kliknij "Sprawdź pliki"